Q הוא הסימן לשינוי בכל אחד מאיתנו, שינוי בנו כבודדים ושינויי בנו כחברה ככלל. שינוי שמתחיל בדור הצעיר ועולה מעלה ושינוי המתחיל בדור המבוגר ומחלחל לצעירים. שינוי המוביל אותנו להיות טובים ובריאים, הן בשביל עצמנו והן בשביל הסובבים אותנו, משפחה, חברים, קהילה. החזון של Q wellness center הוא ליצור קהילה המאמצת את תפיסת העולם החדשה והבריאה יותר, המשלבת איזון נכון של תזונה וספורט ובכך, מאפשרת לה להיות חלק בלתי נפרד מאורח החיים. כאשר הפעילות של אותה תפיסה, יוצאת אל מעבר לגבולות הקהילה ופונה לכל סוגי האוכלוסיות בארץ, במטרה לשפר את איכות חייהם, את אורח החיים שלהם, את התפיסה העצמית שלהם בכך, לעזור להם לשפר את עצמם, דרך אורח חיים בריא.